• FAQ
 • Toepassingen
 • Agenten
 • Contact
 • FAQ ( meest gestelde vragen )


  V1:     Wat wordt hoofdzakelijk door de magneet-Unit geproduceerd? ( elektrische energie, warmte, enz.)

  A1:      Normale netstroom en hete lucht met een temperatuur van 80 tot 90 gr Celsius en heet water met een temp .van 80 tot 90 gr. Celsius geschikt voor verwarming of koeling door gebruikmaking van een warmtewisselaarsysteem

   

   

  V2:      Hebben we het over een concrete Unit of ook over andere Units zoals een gasturbines of  gasmotoren enz..

  A2:      Er is een Magneet- Unit die werkt als een aandrijfunit welke met een draaiende beweging  kracht levert  of  die dienst doet als een elektrische generator als de rotor wordt aangedreven door de magnetische flux . De Magneet-Unit  produceert in beide gevallen warmte. De Magneet–Unit kan verschillende afmetingen en constructievormen hebben.

   

  V3:      Zijn er verschillende type Unit of slechts 1 ?

  A3:      Functioneel gezien zijn er  2 types:

  (a)         de motor , en

  (b)         de generator;

  Qua afmeting en vorm kunnen we spreken over:

  (a)         de enkele  Unit tot 75 megawatt

  (b)         de samengestelde ( dubbele of meervoudige) Unit voor meer dan 75 megawatt.

   

  V4:      Wat is de capaciteit oftewel het uitgaand vermogen van de Magneet-Unit. Staat het uitgaand vermogen vast of kan er ook maatwerk worden aangeboden?

  A4:      Het uitgaand vermogen is minimaal:                       1  MW =  1000 KW

  en maximum:                   500 MW =   500.000 KW

  Alle Units kunnen worden uitgevoerd tussen de “”NUL””en het “”MAXIMAAL”” uitgaand vermogen.

   

  V5      Wat is het Voltage?

  A5:      Dit bepaald de Klant zelf. De Unit wordt uitgevoerd volgens de specificatie van de klant.

   

  V6:     Wat voor soort brandstof dient er te worden gebruikt( gas, Biogas, Olie, Kolen, enz.)?

  A6:     De brandstof van de Magneet- Unit is de magnetische Flux die door de unit  zelf  en/of omringend magnetisch veld geproduceerd wordt. Hierdoor ontstaat een aandrijfkracht op de as. Door het speciale ontwerp van de Magneet –Unit is dit mogelijk.

   

  V7:      Wat is de uitstoot van de Magneet–Unit? En welke maatregelen en investeringen moeten in overweging worden genomen ?

  A7:      De Emissie factor is NUL ! Er is geen enkele uitstoot van gevaarlijke stoffen, Er hoeven dus geen enkele milieutechnische maatregelen te worden genomen.

   

  V8:      Wat is het voltage wanneer de Magneet- Unit in elektrische stroom produceert? En hoe kan deze Magneet Unit aangesloten worden op het bestaande elektrische netwerk ?

  A8:      De Unit werkt op de bestaande Voltage  waarop de huidige productie van elektriciteit ook werkzaam is.

   

  V9:      Hoe is het met de veiligheid van de Unit gesteld?

  A9:      De veiligheid van de Magneet- Unit komt overeen met normaal door elektriciteit aangedreven  draaiende machines. Dit doordat de opbouw van de machines vrijwel gelijk is.

   

  V10:    Voor welke doeleinden zijn de Magneet –Units ontworpen ( continue gebruik , 366 dagen per jaar, of voor periodiek gebruik?)

  A10:    De Units kunnen zowel voor periodiek als voor continue gebruik worden aangewend.

   

  V11:    Hoe vaak dient er onderhoud en service te worden gepleegd? En wat zijn de kosten hiervan?

  A11:    Het onderhoud bestaat uit een preventief jaarlijks onderhoudsschema wat circa 2 dagen per jaar in beslag neemt. De kosten hiervan zijn minimaal.

   

  V12:    Wordt  de unit uit een stuk of uit meerderde gedeelten opgebouwd. Dit in verband met het feit bij onderhoud en stopzetting van een unit , de rest van de Units door kunnen draaien. Dit i.v.m. de constante vraag van elektriciteit van de klant   

  A12:    De Magneet- Units kunnen zowel als een enkele unit, als in een groep van Units worden geïnstalleerd. Welke afzonderlijk van elkaar kunnen functioneren.

   

  V13:    Wat is de betrouwbaarheid van de Magneet-Unit , uitgaande van normale gebruikersomstandigheden. Zijn er reeds ervaringen bekend?

  A13:    De Magneet-Unit is uiterst betrouwbaar. De oudste Unit heft meer dan 100.000 test uren gedraaid zonder uitval. Het kostprijs van de Magneet Energie is bovendien zeer aantrekkelijk. Deze is zeker 50% lager dan de kostprijs van energie opgewekt door conventionele energiecentrales !

   

  V14:    Staat er een Magneet-Unit in Hongarije?

  A14:    Ja, hier staan meerdere  prototypes.

   

  V15:    Wat zijn de investeringskosten?

  A15.    De investeringen van de Magneet-Units liggen tussen de 1600, euro en 3500 euro per KW , afhankelijk van het gewenste vermogen van de Unit.

   

  V16:    Hoe zit de financieringsstructuur in elkaar. Wie is de investeerder, wie is de Operator, enz. ?

  A16:    Elke vorm van financiering is mogelijk. Zelfs uitsluitend de afname van energie door de klant is mogelijk.. Dit geschiedt dan meestal wel op lange termijn basis.

   

  V17:    Zijn er verschillende contractvormen voor samenwerking mogelijk ?

  A17:    Ja , er kan op verschillende manieren worden samengewerkt.

   

  V18:    Wat is de lever/ installatie tijd van een 5 MW Magneet-Unit?

  A18:    De levertijd van een 5 MW Unit is ca. 15 maanden, Voor vervolg  units geld teen levertijd korter dan 12 maanden.

   

   

  V19:    Hoe waarschijnlijk is het dat de technologie commercieel bruikbaar is ?

  A19:    Deze technologie is reeds bruikbaar en is 100% zeker commercieel interessant.

   

  V20:    Hoe waarschijnlijk is het dat op een zekere dag deze technologie markttechnisch gezien aantrekkelijk is.

  A20:    Dit staat nu al zeker voor 100% vast!

   

  V21.    Wat zijn de verwachte voordelen in Euro,s van gedurende de levensduur van deze nieuwe technologie?

  A21:    De terugverdientijd is altijd minder dan 4 jaar voor de kleine Units (kleiner dan 10 MW), en rond e 2 a 3 jaar voor de grotere Units. Deze terugverdientijd kan nog korter worden wanneer in de toekomst het productieproces van Magneet-Units wordt geautomatiseerd.