• FAQ
 • Toepassingen
 • Agenten
 • Contact
 • Bovenstaande foto: Bouw van een 100 MW. Totale afmeting: 65x11x11 meter.

  Toepassingen


  De toepassing van de Magneet-Units zijn de volgende:

    -  Industrie , voor eigen elektriciteit opwekking
    -  Industrie, voor productie van warmte
    -  Stadsverwarming
    -  Vervangen of nieuwbouw elektriciteitscentrales
    -  Investeringsprojecten zoals we die kennen van Windmolens
    -  Productie van waterstof door het ontleden van watermoleculen
    -  Voor productie van drinkwater uit zeewater middels ontziltingsinstallaties
    -  Stikstof productie voor bemesting
    -  Aandrijving van Schepen, locomotieven, enz..

  Grofweg kunnen we 5 hoofddoelgroepen definiëren:

    *  Energiebedrijven die gewend zijn energie te produceren en/of te verkopen
    *  Zware Industrie voor eigen energie/warmte opwekking.
    *  Investeerders die hoge rendementen willen behalen met het beleggen in
        energieprojecten
    *  Lichte Industrie voor eigen energie/warmte opwekking en met teruglevering
        aan het net voor de overcapaciteit van de elektriciteitsproductie.
    *  Scheepvaart, ter vervanging van brandstof motoren.( vaak zijn deze schepen
        Electro-aangedreven)